Conformité proposition header image

Met Cecurity.com is conformiteit eenvoudig!

Ontdek de certificeringen en labels van de marktleider

Conformité proposition header image

Met Cecurity.com
is conformiteit eenvoudig!

Ontdek de certificeringen en labels
van de marktleider

Les archives publiques courantes et intermédiaires ? On s’en occupe !

Agrément SIAF

Depuis le 3 octobre 2020 la plateforme SaaS de Cecurity.com permet la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires grâce à l’obtention de l’agrément SIAF Tiers-archiveurs.

En savoir plus

Les archives publiques courantes et intermédiaires ? On s’en occupe !

Agrément SIAF

Depuis le 3 octobre 2020 la plateforme SaaS de Cecurity.com permet la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires grâce à l’obtention de l’agrément SIAF Tiers-archiveurs.

En savoir plus

Integriteitsgarantie voor meer gemoedsrust

Certificering NF-software met certificering Digitale kluis van AFNOR

De elektronische uitwisselingskluis van Cecurity.com, versie 4, heeft een certificering NF-software met certificering Digitale kluis van AFNOR ontvangen. De certificering, toegekend op 22 augustus 2013, is geldig tot 22 augustus 2020. Deze certificering bevestigt dat de elektronische uitwisselingskluis (V 4) voldoet aan de eisen van de norm AFNOR NF Z42-020.

En savoir plus

Integriteitsgarantie
voor meer gemoedsrust

Certificering NF-software met certificering Digitale kluis van AFNOR

De elektronische uitwisselingskluis van Cecurity.com, versie 4, heeft een certificering NF-software met certificering Digitale kluis van AFNOR ontvangen. De certificering, toegekend op 22 augustus 2013, is geldig tot 22 augustus 2020. Deze certificering bevestigt dat de elektronische uitwisselingskluis (V 4) voldoet aan de eisen van de norm AFNOR NF Z42-020.

En savoir plus

Uw gegevens zijn in veilige handen !

Certification CSPN de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

Une des versions du coffre-fort électronique de Cecurity.com, le coffre-fort des Jeux en Ligne, bénéficie, depuis le 31 mars 2011, de la Certification CSPN de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

En savoir plus

Label_certification_CSPN_ANSSI

Uw gegevens zijn in veilige handen!

Certification CSPN de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

Une des versions du coffre-fort électronique de Cecurity.com, le coffre-fort des Jeux en Ligne, bénéficie, depuis le 31 mars 2011, de la Certification CSPN de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

En savoir plus

Conformité proposition garantie d'intégrité

Interoperabiliteitsgarantie
voor meer eenvoud

Interoperabiliteitsgarantie voor meer eenvoud

De elektronische uitwisselingskluis van Cecurity.com is bekroond met het label Coffre-fort électronique (Elektronische kluis) van de Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FNTC, de Franse Federatie van vertrouwde digitale partijen). Dit label, dat in december 2009 werd verkregen, werd in januari 2019 verlengd voor de periode 2019-2022.

Meer weten

Interoperabiliteitsgarantie
voor meer eenvoud

Conformité proposition garantie d'intégrité

Interoperabiliteitsgarantie voor meer eenvoud

De elektronische uitwisselingskluis van Cecurity.com is bekroond met het label Coffre-fort électronique (Elektronische kluis) van de Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FNTC, de Franse Federatie van vertrouwde digitale partijen). Dit label, dat in december 2009 werd verkregen, werd in januari 2019 verlengd voor de periode 2019-2022.

Meer weten

Niet eens angst! Geen zorgen over uw gevoelige gegevens…

France Cybersecurity

Cecurity.com heeft op 24 januari 2018 het label France Cybersecurity gekregen voor zijn versleutelde digitale kluis: CecurCrypt. CecurCrypt wordt door France Cybersecurity genoemd in de categorieën “Gegevensbeveiliging, versleuteling” en “Governance, traceerbaarheid, audit”.

Meer Weten

Conformité proposition données sensibles

Niet eens angst! Geen zorgen over uw gevoelige gegevens…

Conformité proposition données sensibles

France Cybersecurity

Cecurity.com heeft op 24 januari 2018 het label France Cybersecurity gekregen voor zijn versleutelde digitale kluis: CecurCrypt. CecurCrypt wordt door France Cybersecurity genoemd in de categorieën “Gegevensbeveiliging, versleuteling” en “Governance, traceerbaarheid, audit”.

Meer weten

Conformité proposition protégez-vous

Bescherm uzelf tegen ongemakken door conform te zijn

Juridisch advies digitale-kluisservice

Het juridisch advies (Legal Opinion) dat Cecurity.com van Caprioli & Associés heeft gekregen, betreft de conformiteit van de service MyCecurity.com met de vereisten van de Franse wet voor een digitale republiek en de twee decreten die sinds 1 januari 2019 van kracht zijn. MyCecurity.com voldoet aan de eisen van de decreten en de Franse wet voor een digitale republiek, met name door de versleuteling van opgeslagen gegevens en documenten met algoritmen die voldoen aan de aanbevelingen van de ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, Frans nationaal agentschap voor de veiligheid van informatiesystemen)

Meer Weten

Bescherm uzelf tegen ongemakken
door conform te zijn

Conformité proposition protégez-vous

Juridisch advies digitale-kluisservice

Het juridisch advies (Legal Opinion) dat Cecurity.com van Caprioli & Associés heeft gekregen, betreft de conformiteit van de service MyCecurity.com met de vereisten van de Franse wet voor een digitale republiek en de twee decreten die sinds 1 januari 2019 van kracht zijn. MyCecurity.com voldoet aan de eisen van de decreten en de Franse wet voor een digitale republiek, met name door de versleuteling van opgeslagen gegevens en documenten met algoritmen die voldoen aan de aanbevelingen van de ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, Frans nationaal agentschap voor de veiligheid van informatiesystemen).

Meer weten