Verstrek facturen eenvoudigweg
digitaal en verhoog uw productiviteit

om uw cashflow snel te optimaliseren

Verstrek facturen eenvoudigweg digitaal en verhoog uw productiviteit

om uw cashflow snel te optimaliseren

e-Invoice
Digitalisering van klantfacturen

Productiviteit, rentabiliteit, garantie op naleving van de belastingwetgeving

De vertragingen bij het verstrekken van papieren facturen en de taken in verband met aanmaningen van klanten hebben een aanzienlijke impact op uw cashflow.
Bespaar tijd, automatiseer het verstrekken van gedigitaliseerde facturen en zorg tegelijkertijd voor naleving en klanttevredenheid dankzij het digitaliseringsplatform Cecurity.com.

Efficiënter worden

Het digitaliseringsplatform Cecurity.com handelt facturen in pdf-indeling af en beheert automatisch de elektronische (digitale kluis en Chorus Pro) of papieren distributie.

Besparingen realiseren

Met de digitalisering van facturen bespaart u op al uw kosten voor de verwerking van papieren post, en verbetert u tevens uw cashflow door bij te dragen aan kortere betalingstermijnen.

Conform

Uw facturen worden ondertekend met een RGS**-certificaat dat hun fiscale conformiteit garandeert en vervolgens gearchiveerd in een Electronic Archiving System (EAS) met bewijskracht voordat ze worden verstrekt aan uw klanten.

In alle rust

Ontdoe u van de verplichtingen tot een betrouwbare audittrail en zorg ervoor dat uw klanten uw elektronische facturen goed ontvangen door ze een beveiligde digitale kluis aan te bieden.

page_efacture-entreprise_le-saviez-vous2

Voor facturen van klanten die zijn ondertekend met een gekwalificeerd certificaat hoeft u geen betrouwbaar auditspoor meer te hebben.

Efficiënter worden

Het digitaliseringsplatform Cecurity.com handelt facturen in pdf-indeling af en beheert automatisch de elektronische (digitale kluis en Chorus Pro) of papieren distributie.

Besparingen realiseren

Met de digitalisering van facturen bespaart u op al uw kosten voor de verwerking van papieren post, en verbetert u tevens uw cashflow door bij te dragen aan kortere betalingstermijnen.

Conform

Uw facturen worden ondertekend met een RGS**-certificaat dat hun fiscale conformiteit garandeert en vervolgens gearchiveerd in een Electronic Archiving System (EAS) met bewijskracht voordat ze worden verstrekt aan uw klanten.

In alle rust

Ontdoe u van de verplichtingen tot een betrouwbare audittrail en zorg ervoor dat uw klanten uw elektronische facturen goed ontvangen door ze een beveiligde digitale kluis aan te bieden.

Transformeer uw financiële afdeling digitaal

Transformeer uw financiële afdeling digitaal

1ère étape

Dématérialisation de vos factures d’achats

Collecte et reconnaissance automatisée des données de vos factures,
Module de validation et d'approbation adaptable à vos besoins,
Option d’aide à la saisie et à la préparation des écritures comptables,
Suivi du cycle de vie des factures : réception, validation, mise en litige, refus, mise en paiement…
Conservation à valeur probante de vos originaux fiscaux et des éléments constitutifs de la piste d’audit fiable.

ePaie Entreprise icône compatible avec tous les logiciels de paie etape-01

Reconnaissance automatisée des données de vos factures

2ème étape

Dématérialisation de vos factures de ventes

Collecte de vos factures clients automatique ou au travers du portail web
Conversion de format et mise en conformité : conversion au format Factur-X, signature électronique RGS**,
Module de validation pour contrôler et gérer l’envoi de vos factures
Distribution multicanale : coffre-fort numérique, email, Chorus Pro, courrier postal,
Archivage à valeur probante des originaux fiscaux de vos factures.

eFacture entreprise icône gardez le contrôle

Signature qualifiée et possibilité de conversion au format Factur-X

3ème étape

Une plateforme unique pour conserver les originaux fiscaux de toutes vos factures

La loi impose d’archiver les factures d’achats et de ventes ainsi que toutes les autres pièces justificatives comptables pour une durée de 10 ans.
Avec Cecurity.com garantissez la pérennité et l’intégrité de vos documents comptables.

ePaie Entreprise icône Archivage à valeur probante de la copie du bulletin de paie étape 02

Archivage à valeur probante de vos originaux fiscaux (certifié NF 461 et conforme NF Z42-013)

4ème étape

eFacture, la future plateforme de dématérialisation partenaire

A partir de 2024, notre plateforme prendra automatiquement en charge les changements concernant la transmission des factures, leurs statuts ainsi que les déclarations complémentaires imposées par la réforme.

ePaie Entreprise icône Gestion autonome par le salarié du mode de distribution des bulletins de paie étape 03

eFacture est d'ores et déjà compatible avec le portail Chorus Pro pour le dépôt et la récupération des statuts de vos factures.

Voor een geslaagde overgang begeleidt Cecurity.com u van A tot Z

Voor een geslaagde overgang begeleidt Cecurity.com u van A tot Z

Door over te stappen op digitale facturen bespaart u veel tijd
voor zowel de zender als de ontvanger

Elke verandering gaat natuurlijk gepaard met angsten en weerstand. Daarom begeleidt Cecurity.com u bij de uitwerking van uw digitale transformatiebeleid door middel van een begeleidingspakket dat de belangrijkste stappen bevat om uw overstap naar digitale salarisstroken tot een succes te maken.

Begeleiding
voor de zender

Begeleiding
voor de 
ontvanger

Wij bieden u een gebruikershandleiding om u te helpen snel aan de slag te gaan met het digitaliseringsplatform Cecurity.com

Als ondersteuning bij elke stap van uw overgang naar elektronische facturering hebben we een stappenplan opgesteld met kant-en-klare bijlagen.

Deze toegankelijke en praktische documenten helpen u in alle rust en met volledige inachtneming van de voorschriften de overstap te maken naar een digitale facturering.

page_epaie-entreprise_support-emetteur

Wij willen uw klanten graag helpen bij uw digitale transformatie en het hen gemakkelijker te maken zich te abonneren op digitale facturering. Daarom hebben we een gids ontwikkeld ter ondersteuning van deze transitie en als begeleiding bij de distributiemethode die is aangepast aan hun behoeften.

Met dit document kunnen ze eenvoudig en bondig de belangrijkste stappen ontdekken om toegang te krijgen tot hun gedigitaliseerde facturen en gebruik te maken van alle functionaliteiten die de digitale kluis ProCecurity.com te bieden heeft.

page_epaie-entreprise_support-destinataire

Door over te stappen op digitale facturen bespaart u veel tijd voor zowel de verzender als de ontvanger.

Hoewel de voordelen van het digitaliseren van klantenfacturen goed zijn aangetoond, kan de implementatie ervan complex zijn voor bedrijven: fiscale nalevingsregels, compatibiliteit met het Chorus Pro-portal, archivering bij de zender, indelingsbeheer, enz. Daarom begeleidt Cecurity.com u bij de uitwerking van uw digitale transformatiebeleid door middel van een begeleidingspakket met de belangrijkste stappen voor een succesvolle overstap op elektronische facturering.

Begeleiding
voor de zender

Wij bieden u een gebruikershandleiding om u te helpen snel aan de slag te gaan met het digitaliseringsplatform Cecurity.com

Als ondersteuning bij elke stap van uw overgang naar elektronische facturering hebben we een stappenplan opgesteld met kant-en-klare bijlagen.

Deze toegankelijke en praktische documenten helpen u in alle rust en met volledige inachtneming van de voorschriften de overstap te maken naar een digitale facturering.

page_epaie-entreprise_support-emetteur

Begeleiding
voor de ontvanger

Wij willen uw klanten graag helpen bij uw digitale transformatie en het hen gemakkelijker te maken zich te abonneren op digitale facturering. Daarom hebben we een gids ontwikkeld ter ondersteuning van deze transitie en als begeleiding bij de distributiemethode die is aangepast aan hun behoeften.

Met dit document kunnen ze eenvoudig en bondig de belangrijkste stappen ontdekken om toegang te krijgen tot hun gedigitaliseerde facturen en gebruik te maken van alle functionaliteiten die de digitale kluis ProCecurity.com te bieden heeft.

page_epaie-entreprise_support-destinataire

Twijfel niet langer en zorg ervoor dat uw klanten zich aansluiten door hen
de beste digitale kluisservice op de markt aan te bieden.

Twijfel niet langer en zorg ervoor dat
uw klanten zich aansluiten door hen
de beste digitale kluisservice
op de markt aan te bieden

De voordelen van een digitale kluis van ProCecurity.com:

page_epaie-entreprise_benefices-salaries

De voordelen van een digitale kluis van ProCecurity.com:

Garantie van traceerbaarheid, integriteit en behoud van
documenten die waarde hebben voor het bedrijf

Mogelijkheid om facturen te centraliseren
van alle leveranciers in de digitale kluis van ProCecurity.com

Gratis, vertrouwelijke en
versleutelde persoonlijke archiefruimte

24 uur per dag, 7 dagen in de week
beschikbaar op een computer, tablet of smartphone.

Met eFacture voldoet u aan uw fiscale verplichtingen
en biedt u een conforme oplossing aan uw klanten aan

Facturen mogen elektronisch worden verzonden, mits de authenticiteit van hun herkomst en de integriteit van hun inhoud door middel van een elektronische handtekening worden gewaarborgd (art. 289 van de code général des impôts (het Franse algemene belastingwetboek).

De eFacture-oplossing van Cecurity.com garandeert de authenticiteit van de herkomst van uw facturen en de integriteit van de inhoud ervan door middel van een elektronische handtekening (RGS**).

Klanten- en leveranciersfacturen moeten gedurende 10 jaar na de sluitingsdatum van het boekjaar worden bewaard (art. L123-22 van de Code du travail ((het Franse arbeidsrecht)).

Het elektronische archiveringssysteem van Cecurity.com voldoet aan de norm NF Z42-013 en garandeert de integriteit, beveiliging, duurzaamheid en traceerbaarheid van uw facturen gedurende 10 jaar.

Artikel 3 bepaalt dat elektronische facturering in de publieke sector via het officiële factureringsportal "Chorus Pro" (Frans decreet nr. 2016-1478 d.d. 2 november 2016) moet verlopen.

Het digitaliseringsplatform van Cecurity.com biedt u de mogelijkheid om uw facturen via het Chorus Pro-portaal naar de spelers in de publieke sector te versturen.

Met eFacture voldoet u aan uw fiscale
verplichtingen en biedt u een conforme oplossing aan uw klanten aan

Facturen mogen elektronisch worden verzonden, mits de authenticiteit van hun herkomst en de integriteit van hun inhoud door middel van een elektronische handtekening worden gewaarborgd (art. 289 van de code général des impôts (het Franse algemene belastingwetboek).

De eFacture-oplossing van Cecurity.com garandeert de authenticiteit van de herkomst van uw facturen en de integriteit van de inhoud ervan door middel van een elektronische handtekening (RGS**).

Klanten- en leveranciersfacturen moeten gedurende 10 jaar na de sluitingsdatum van het boekjaar worden bewaard (art. L123-22 van de Code du travail ((het Franse arbeidsrecht)).

Het elektronische archiveringssysteem van Cecurity.com voldoet aan de norm NF Z42-013 en garandeert de integriteit, beveiliging, duurzaamheid en traceerbaarheid van uw facturen gedurende 10 jaar.

Artikel 3 bepaalt dat elektronische facturering in de publieke sector via het officiële factureringsportal "Chorus Pro" (Frans decreet nr. 2016-1478 d.d. 2 november 2016) moet verlopen.

Het digitaliseringsplatform van Cecurity.com biedt u de mogelijkheid om uw facturen via het Chorus Pro-portaal naar de spelers in de publieke sector te versturen.

Cecurity.com